hellasmerke2.jpg (23902 bytes) Sällskapet Gamla Hellener

Historik, Stiftare, Stadgar m.m  

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser

Arrangemangen

GH:aren

Matrikel

Styrelsen

GH:s hemsida


GH:are i pdf-format

GH redovisar sin verksamhet inför dess årsmöte i sin verksamhetsberättelse. Du behöver ha Acrobat Reader för att kunna se den.

Årgång
verksamhetsberättelse för år 1994
verksamhetsberättelse för år 1995
verksamhetsberättelse för år 1996
verksamhetsberättelse för år 1997
verksamhetsberättelse för år 1998
verksamhetsberättelse för år 1999
verksamhetsberättelse för år 2000
verksamhetsberättelse för år 2001
verksamhetsberättelse för år 2002
verksamhetsberättelse för år 2003
verksamhetsberättelse för år 2004
verksamhetsberättelse för år 2005
verksamhetsberättelse för år 2006
verksamhetsberättelse för år 2007
verksamhetsberättelse för år 2008
verksamhetsberättelse för år 2009
verksamhetsberättelse för år 2010
verksamhetsberättelse för år 2011
verksamhetsberättelse för år 2012
verksamhetsberättelse för år 2013
verksamhetsberättelse för år 2014
verksamhetsberättelse för år 2015
verksamhetsberättelse för år 2016