hellasmerke2.jpg (23902 bytes) Sällskapet Gamla Hellener

Historik, Stiftare, Stadgar m.m  

Supporterverksamheten

Bli Medlem
GH:s stiftelser

Arrangemang
Traditionella   GH-varpan
  torsd 8/6-2017
Kalendarium
  GH-golfen på Viksbergs GK
  onsdag 9 aug 2017
  VÅRA JUBILARER

GH:aren

Matrikel
Styrelsen
GH:s hemsida


Detta är sidan för GH:s arrangemang.

För sina medlemmar och deras respektive arrangerar Sällskapet varje år olika arrangemang, kulturella och andra. Allt i den anda som föreskrivs i stadgarna,
"Att samla mångåriga medlemmar av denna klubb till kamratligt och idrottsligt umgänge".

Sällskapet Gamla Hellener, Hellas kamratklubb 95 år !

Kommande evenemang i GH:s regi

GH-boulen torsdag 8 juni kl 18.00 på Hellasgården

Inkastning från kl 17.30.

Efter avslutad bouletävling inbjuds deltagarna till klubblokalen för sedvanlig torsdagsmiddag med goda tillbehör.

En liten prisutdelning för de bäst placerade i GH-boulen utlovas åxå.

Efter avslutad mat och prisutdelning håller GH:s styrelse ett öppet styrelsemöte.

Förhandsanmälan är ett måste, SENAST MÅNDAG 8 juni, inte minst med tanke på krubbet, och då till Kjell, tel 0708-278 590, kjellgus45@gmail.com,

Classe, tel 070-513 20 20, classe@stroms.eu, eller till Jan Falk, tel 070-620 12 52, jan.falk@dn.se, eller till någon av de övriga i GH:s styrelse.

VÄLKOMNA!

GH-golfen onsdag 9 augusti eftermiddagen på Viksbergs GK

GH-golfen är en tradition från början av det 21:a seklet och körs nästan alltid på Viksbergs GK

Efter avslutad golf samlas vi i restuarangen över en macka och berättar hur det gick och kamraterna berättar varför.

En liten enkel prisutdelning för de bäst placerade i GH-golfen utlovas åxå.

Förhandsanmälan är ett måste, SENAST MÅNDAG 31 juli, gärna tidigare, och då till Kjell, tel 0708-278 590, kjellgus45@gmail.com,

Classe, tel 070-513 20 20, classe@stroms.eu, eller till Jan Falk, tel 070-620 12 52, jan.falk@dn.se, eller till någon av de övriga i GH:s styrelse.

VÄLKOMNA!

 

Till hösten ryktas det om bl.a. museibesök och besök på Riksarkivet!


Du får gärna själv komma med förslag på arrangemang som Du tycker att GH borde ta upp.
Hör i så fall av Dig till någon i styrelsen.

De flesta av arrangemangen kräver förhandsanmälan till någon i styrelsen
och då är också antalet platser begränsat om annat ej anges.
Först till kvarn gäller.