Hellasmerke2.jpg (23902 bytes) Sällskapet Gamla Hellener
Historik, Stiftare, Stadgar m.m  

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser

Arrangemangen

GH:aren

Matrikel

Styrelsen

GH:s hemsida


Hur blir man medlem i Sällskapet GH

Medlem av Hellas kallas till inträde i Sällskapet när vederbörande fyllt 25 år och varit medlem i 10 år och fullgjort sina förpliktelser mot klubben.
Kontakta gärna även någon i styrelsen, se under dito rubrik .

Medlemsavgiften

Den är skamligt låg, bara 100 kr. Är numer ett måste. Är Du enbart med i GH behövs den för att få Hellasbladet.

Du kan också lämna ditt bidrag till supporterverksamheten som tidigare, 300:- (medlemskap i GH ingår), extra andelar kostar 125:- styck

Och/eller till GH:s övriga fonder, valfritt belopp

2011 har vi kunnat dela ut nästan 60 000 kr från GH:s fonder och ca 10 000 kr från f.d. Supporterklubben.

Betald medlemsavgift är ett villkor för yttrande- och rösträtt på Sällskapets årsmöte. Undantagen är den som är s.k. ständig betalande medlem, d.v.s. har erlagt en engångsavgift för sitt ständiga medlemsskap.

Postgirokonto

Sällskapet GH:s: 50 53 33-5

.