Beskrivning: hellasmerke2.jpg (23902 bytes)

Sällskapet Gamla Hellener

Hellas kamratklubb, 90 år 1922 - 2012


Historik 

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser

Arrangemangen

GH:aren

GH:aren nr 2 år 2000
Ur Hellasbladet nr 1/2000
Ur Hellasbladet nr 2/2000
Ur Hellasbladet nr 3/2000
Tankar från fri-idrottsSM 2000 i Uppsala

Utdrag från gamla Hellasblad

Matrikel

Styrelsen

GH:s hemsida


GH:are i pdf-format

GH:aren är Sällskapets medlemsblad. Den utkommer ungefär två gånger per år, i januari och runt midsommar. Redaktör har alltid varit någon eller en eller en annan. Den distribueras till samtliga ständiga medlemmar och till dem som betalt medlemsavgiften till GH. Övriga medlemmar i Sällskapet, och ävfen de som betalt medlemsavgiften informeras löpande i Hellasbladet om GH:s olika evenemang. Klicka på den lilla asterixen framför siffran för titta på utgåvan av GH:aren. Du behöver ha Acrobat Reader för att kunna se medlemsbladet och annat om GH.

Titta också gärna under Utdrag från gamla Hellasblad, där hittar du just detta från Hellasblad under 1920-talet.

Årgång Nummer Nummer Nummer
1999 1999 2
2000 2000 1 2000 2
2001 2001 1 2001 2
2002 2002 1 2002 2
2003 2003 1 2003 2 2003 3
2003 4 2003 5 2003 6
2004 2004 1 2004 4 2004 5
2005 2005 1 2005 3 2005 4
2006 2006 1
2007 2007 1 2007 2
2008 2008 1 2008 2 2008 3
2008 4
2009 2009 1
2010 2010 1 2010 4
2011 2011 1
2012 2012 1
2013 2013 1
2014 2014 1
2015 2015 1
2016 2016 1
2016 2017 1