Sällskapet Gamla Hellener, hemsidan

Beskrivning: hellasmerke2.jpg (23902 bytes)

Sällskapet Gamla Hellener

Hellas kamratklubb, 95 år 1922 - 2017


Uppdaterad 2017-05-25


Historik, Stiftare, Stadgar m.m. 

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser

Hellener i olympiader

Aktuellt, arrangemang, teater m.m.

GH-Boulen 2017-06-08 och GH-golfen 2017-08-16.

GH:aren, medlemsinfo

GH:s verksamhetsberättelser

Matrikel, Brustna länkar

Styrelsen

Medlemsavgiften

GH:s hemsida

Du är besökare
Beskrivning: http://cgi.internethotellet.com/htbin/wrapcount/drzt786/gh
på GH:s sajtDetta var Sällskapet Gamla Helleners Hemsida.

Sällskapet bildades den 16 maj 1922 med namnändring den 15 maj 1982. Dess främsta syfte är att samla äldre, i regel före detta aktiva, medlemmar i Sim och Idrottsklubben Hellas till fortsatt kamratligt och idrottsligt umgänge, samt att i mån av förmåga stödja Hellas.
Sällskapet är en fristående ideell sammanslutning och en egen juridisk person.

Sällskapet har numer en ny uppfräschad hemsida, Du hittar en länk längre ner.

Den nya hemsidan uppdateras löpande med olika aktualiteter, arrangemang och diverse påminnelser.
Inga fler uppdateringar görs av denna och underliggande sidor.
Webmaster för den nya sidan är Peter Fernström.


Det mesta materialet är redan överfört, visst historiskt material är fortfarande under överföring, men finns också kvar här tills dess att allt förts över.

Här hittar du länken till GH:s nya hemsida Gamla Helleners nya hemsida

Så!