Hellasmerke2.jpg (23902 bytes) Sällskapet Gamla Hellener
Historik, Stiftare, Stadgar m.m  

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser
Stiftelsernas bakgrund
Farbrors minne
Palmerska fonden
Jutnerska Fonden
Förvaltningen av stiftelsernas kapital
Stipendiater från 1994 ff

Arrangemangen

GH:aren

Matrikel

Styrelsen

GH:s hemsidaStiftelser vars medel förvaltas av GH

I sällskapets stadgars första paragraf står att

Sällskapet Gamla Hellener (GH) är en fristående sammanslutning inom Sim och Idrottsklubben Hellas. Dess syfte är att samla mångåriga medlemmar av denna klubb till kamratligt och idrottsligt umgänge, samt att i mån av förmåga stödja Hellas.

GH:s styrelse förvaltar  ett antal stiftelser. Stiftelsernas kapital har under årens vuxit genom generösa gåvor från olika Hellasmedlemmar. Kapitalet är placerat i aktier, obligationer och i olika fonder, med betryggande säkerhet.

Gemensamt för dessa stiftelser är att den eventuella avkastningen till viss del ska tillfalla Sim och Idrottsklubben Hellas i form av stipendier.

De olika stiftelserna är

  • Farbrors minne
    " Stipendium betraktas om uppmuntran för inte direkt elit -utan snarare för flerårigt träningsarbete eller ledarjobb präglat främst av stor solidaritet med kamrater och klubben som sådan.Fonden ska särskilt premiera verksamheten inom Hellas ungdomsidrott"
  • Palmerska fonden
     Stipendier "tilldelas i första hand en junior inom föreningen, som visat sig bäst i orientering,    skidåkning och allmän idrott, som får resa ut till Hellasgården och åtnjuta mat för sin flit och i andra     hand till ändamål som styrelsen finner lämpligt."
  • Jutnerska fonden
    "Avkastningen, enligt nedanstående regler, skall genom stipendier tillfalla medlem eller sektion i Hellas inom verksamheten för oldboys-, veteran-, mastersim-, motions eller andra liknande verksamheter inom Hellas och GH."