Hellasmerke2.jpg (23902 bytes) Sällskapet Gamla Hellener
Historik, Stiftare, Stadgar m.m  

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser

Arrangemangen

GH:aren

Matrikel
Brustna länkar
GH:s medlemmar

Styrelsen

GH:s hemsidaGH:s medlemsförteckning
  • GH:s matrikel
    I samband med jubileumsåren, årtal vars sista siffra är 2 eller 7 (GH bildades ju som bekant 1922) ger Sällskapet ibland ut en medlemsmatrikel. Utöver medlemmarnas adresser m.m. innehåller matrikeln en kort beskrivning för var och en om vad dessa uträttat för och inom Hellas. Dessutom innehåller matrikeln några korta avsnitt om GH:s historik. Matrikeln förekommer enbart i skriftlig form, inte på hemsidan
  • Brustna länkar
  • Det är ofrånkomligt att medlemmar går ur tiden. GH har förtecknat dessa. För närvarande innehåller sidan bara namnen på våra bortgångna kamrater. Ambitionen är att så småningom komplettera med en kort beskrivning över vars och ens gärning för Hellas och annorstädes