hellasmerke2.jpg (23902 bytes) Sällskapet Gamla Hellener

Historik, Stiftare, Stadgar m.m  

Supporterverksamheten

Bli Medlem

GH:s stiftelser

Arrangemangen

GH:aren

Matrikel

GH:s hemsida


Sällskapets Styrelse och Revisorer

Sällskapets styrelse skall enligt stadgarna bestå av minst fem personer. Styrelsen har som sitt ansvar att sällskapet ska verka enligt de intentioner och den anda som framgår av stadgarna. De svarar för att det ordnas arrangemang av olika slag för medlemmarna .I arbetsuppgifterna ingår också vårdandet av Hellas grundares, kyrkoherde Ernst Klefbeck, grav. Styrelsen ombesörjer uppvaktande av medlemmar i Hellas som fyller s.k. jämna år, från 50 år och uppåt, samt uppvaktar även vid vissa ojämna år, om de har 5 som sista siffra, från 75 och uppåt. Den kondolerar också då någon medlem gått ur tiden. För sällskapet ges ut en matrikel.

Som en icke oväsentlig del av styrelsens arbetsuppgifter ingår också förvaltande av kapitalet för ett antal stiftelser och fonder.
Information till medlemmarna meddelas genom medlemsbladet GH:aren, som utges i pappersform minst en gång per år, och även via e-post när så anses lämpligt.
Därutöver lämnas löpande information i Hellasbladet och på Sällskapets hemsida.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet i februari år 2016 har följande sammansättning. Här visas också Sällskapets hedersledamöter.

   

Funktion

Namn

Telefon

e-post

Ordförande

Kjell Gustafsson

0708-278 590

kjellgus45@gmail.com

Vice ordförande

Clas Ström

070-513 20 20

classe@stroms.eu

Sekreterare

Jan Falk

08-85 70 13

jan.falk@publicist.com

Kassör

Jan Dahlin

070-535 47 22

jan.dahlin@telia.com

Fondförvaltare

Rune Lidsell

08-662 29 15

rune11453@yahoo.com

Ledamöter

Kristina Dahlqvist

08-21 66 37

kristinadahlqvist@telia.com

 

Lars-Gunnar Öberg

+46 (0)70 301 44 87

lars-gunnar.oberg@swedbank.se

 

Peter Fernström

+46 (0)70 563 00 14

peter@fernstrom.org

Vårdare av Farbrors grav

Smyckas av Kyrkogårdsförv.

 

 

Revisorer


Björn Sténson

Enbart för Stiftelsen Farbrors minne

 

 

Hans-Erik Barner

 

 

 

Guy Olmin

 

 

Revisorssuppleant

Lennart Hjelm

 

 

Valberedning

Björn Holmgren

Sammankallande

bjorn.f.holmgren@bredband.net ;

 

Anders Thureson

 

anders.thureson@hercules.se ;

 

Kurt Nyström

 

kurt.nystrom@mbox302.tele2.se ;

       

Hedersutnämningar genom tiderna

Hedersledamot

Kyrkoherde Ernst Klefbeck Hellas grundare och förste ordförande. Bortgången 1950

Hedersledamot

Simon Alenius Ordförande, en av GH:s grundare utnämnd före 1936, bortgången 1957

Hedersledamot

Dicken (V.U) Brennius En av GH:s grundare utnämnd före 1936, bortgången 1961

Hedersledamot

Herbert Lindell Ordförande, eldsjäl m.m. utnämnd 1965, bortgången 1980

Hedersledamot

Alf Malm Eldsjäl, arbetsmyra, mecenat m.m. utnämnd 1965, bortgången 1994

Hedersledamot (Kassör)

Stig Holmin

utnämnd 1993, Bortgången 2002

Hedersordförande

Arne Jutner

utnämnd 1998, Bortgången 2009

Hedersledamot

Åke Olvall

utnämnd 2002, Bortgången 2013

Hedersledamot

Sune Svärd

utnämnd 2008,Bortgången 2015