Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 100, 131 33 Nacka | info@hellas.se

Alliansstyrelsen 2021

Ordförande:
Anders Thureson

Vice ordförande:
Bo Jutner

Sekreterare:
Kjell Gustafsson

Kassör:
Erik Cahp

Ledamöter:
Kjell Appelqvist
Per-Arvid Bergman
Mikael Heimer
Lars Holm
Stefan Widenholm

Suppleanter:
Sibel Kulbay
Vakant

Revisorer:
Björn Holmgren
Jan Edlund

Revisorssuppleant:
Kurt Nyström

Valberedning:
Sällskapet Gamla Hellener (sammankallande)
Handbollsklubben
Orienteringsklubben