Dragning av penninglotter vid SoIK Hellas
Supporterklubbs årsmöte den 2003-01-30

Fyra (4) högvinster, fem (5) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)
1        5        Erland Andersson
2        18      Gunvor Lund
3        133    Arne Edlund
4        173    Kenneth Berglund

Tjugo (20) vinster, en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

1        2        Helena Fernström
2        26      Georg Tonnert
3        39      Kurt Eklöf
4        46      Holger Hanner
5        56      Greta Nyhammar
6        58      Birgitta Blomberg
7        65      Jan-Erik Edlund
8        74      Gustav Peibert
9        75      Paul Milestad
10      96      Gullevie Belz
11      97      Marianne Rolf
12      103    Ulla Mossberg
13      109    Lennart Mossberg
14      111    Anna-Lena Eklöf
15      112    Owe Norberg
16      119    Bengt-Göran Fernström
17      132    Åke Olvall
18      208    Bo Amnell
19      188    John Björk
20      219    Jan Falk

Tjugo (20) vinster, en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift och
närvaro på årsmötet)
1        6        Karin Liljeberg
2        11      Järk Borén
3        14      Karin Liljeberg
4        33      Valter Aronsson
5        37      Paul Milestad
6        60      Arne Liljeberg
7        70      Paul Milestad
8        76      Clas Ström
9        77      Karl-Erik Embrén
10      81      May Aronsson
11      85      Brittis Malm
12      106    Brittis Malm
13      114    Gunnar Nyberg
14      122    Bo Nilsson
15      139    Erik Sjölander
16      154    Brittis Malm
17      157    Paul Milestad
18      171    Arne Liljeberg
19      194    Eva Wickman
20      206    Rune Lidsell