Dragning av penninglotter vid SoIK Hellas
Supporterklubbs årsmöte den 5 februari 2004

Fyra (4) högvinster, fem (5) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1      17    Hans-Erik Liljedahl
  2      73    Kristina Wadem
  3    111    Anna-Lena Eklöf
  4    159    Eddie Forsberg

Tjugo (20) vinster, en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1      18    Gunvor Lund
  2      36    Brittis Malm
  3      43    Olof Blomkvist
  4      47    Ove Jakobsson
  5      57    Carl-Eddie Lund
  6      66    Sten Fernroth
  7      77    Karl-Erik Embrén
  8      90    Kristina Wadem
  9      95    Kristina Wadem
10    104    Leif Gravenius
11    115    Kurt Nyström
12    121    Bengt-Göran Fernström
13    147    Jonas Berglund
14    153    Kristina Wadem
15    162    Kristina Wadem
16    164    Gunvor Lund
17    174    Lennart Mossberg
18    182    Inga Borén
19    183    Margot Sulling
20    195    Kjell Löfberg

Tjugo (20) vinster, en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift  och
närvaro på årsmötet)

  1      --    Susanne Swärd
  2      --    Bo Nilsson
  3      --    Eva Wickman
  4      --    Jerk Borén
  5      --    Brittis Malm
  6      --    Erland Andersson
  7      --    Jan Falk
  8      --    Clas Ström
  9      --    Arne Liljeberg
10      --    Karl.Erik Embrén
11      --    Lennart Mossberg
12      --    Hans-Erik Barner
13      --    Greta Nyhammar
14      --    Karin Liljeberg
15      --    Kristina Wadem
16      --    Erik Sjölander
17      --    Kurt Eklöf
18      --    Bengt-Göran Fernström
19      --    Gunnar Svensson
20      --    Marianne Lind