Dragning av penninglotter vid SoIK Hellas
Supporterklubbs årsmöte den 10 februari 2005

Fem (5) högvinster á fyra (4) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1        7    Per-Olof Fernström
  2      46    Holger Hanner
  3      52    Jonas Pibor
  4    182    Inga Borén
  5    216    Gunnar N.A. Svensson

Tio (10) vinster á en (1) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1      36    Brittis Malm
  2      63    Arvo Pibor
  3      67    Gunnar Nyberg
  4      68    Gunda Fernström
  5      74    Gustav Peibert
  6      77    Karl-Erik Embrén
  7      96    Gullevie Belz
  8    117    Kurt Eklöf
  9    194    Eva Wickman
10    214    Rune Lidsell

Femton (15) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift  och
 närvaro på årsmötet)

  1      --    Jan Falk
  2      --    Kristina Vadem
  3      --    Ingrid Sjöstrand
  4      --    Gunnar Svensson
  5      --    Kurt Eklöf
  6      --    Lennart Mossberg
  7      --    Gustav Peibert
  8      --    Brittis Malm
  9      --    Erik Sjölander
10      --    Greta Nyhammar
11      --    Järk Borén
12      --    Clas Ström
13      --    Jan Munkhammar
14      --    Kjell Löfberg
15      --    Arne Liljeberg