Dragning av penninglotter vid SoIK Hellas
Supporterklubbs årsmöte den 9 februari 2006

Fem (5) högvinster á fyra (4) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1        6    Karin Liljeberg
  2      23    Maria Eklund
  3      79    Krister Svanström
  4    117    Hans Eric Barner
  5    171    Arne Liljeberg

Tio (10) vinster á en (1) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1      41    Arvo Pibor
  2      61    Errol Wicksell
  3      70    Paul Milestad
  4      72    Gunnar Tennedal
  5      76    Clas Ström
  6      91    Lena Stenberg
  7    111    Anna-Lena Eklöf
  8    119    Bengt-Göran Fernström
  9    173    Kenneth Berglund
10    216    Gunnar N.A. Svensson

Femton (15) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift  och
 närvaro på årsmötet)

  1      --    Gunnar Svensson
  2      --    Hans Eric Barner
  3      --    Järk Borén
  4      --    Ingrid Sjöstrand
  5      --    Greta Nyhammar
  6      --    Marianne Lind
  7      --    Gunnar Tennedal
  8      --    Arne Liljeberg
  9      --    Kurt Nyström
10      --    Clas Ström
11      --    Jan Falk
12      --    Bo Nilsson
13      --    Rolf Österholm
14      --    Erland Andersson
15      --    Kjell Löfberg