Dragning av penninglotter vid SoIK Hellas
Supporterklubbs årsmöte den 8 februari 2007

Fem (5) högvinster á fyra (4) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1      53    Clas Ström
  2      69    Brittis Malm
  3      82    Inger Jansson
  4      83    Bertil Wistam
  5    143    Beng-Göran Fernström

Tio (10) vinster á en (1) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1        6    Karin Liljeberg
  2      25    Marianne Lundh
  3      50    Brittis Malm
  4      86    Rolf Österholm
  5    105    Bengt Sjöberg
  6    106    Brittis Malm
  7    119    Bengt-Göran Fernström
  8    189    Olof Landgren
  9    217    Hans-Eric Barner
10    220    Anders Lindahl

Femton (15) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift  och
 närvaro på årsmötet)

  1      --    Gunnar Svensson
  2      --    Hans Eric Barner
  3      --    Karin Liljeberg
  4      --    Ingrid Sjöstrand
  5      --    Brittis Malm
  6      --    Erik Sjölander 
  7      --    Gösta Ek 
  8      --    Lennart Mossberg
  9      --    Sune Svärd 
10      --    Eva Wickman
11      --    Jan Falk
12      --    Järk Borén
13      --    Rolf Österholm
14      --    Erland Andersson
15      --    Kjell Löfberg