Dragning av penninglotter vid SoIK Hellas
Supporterklubbs årsmöte den 4 februari 2010

Fem (5) högvinster á fyra (4) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1        1    Bertil Wistam
  2      78    Hans-Eric Barner
  3    121    Bengt-Göran Fernström
  4    195    Kjell Löfberg
  5    215    Ulf Holmin

Tio (10) vinster á en (1) lotter/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

  1        5    Erland Andersson
  2      21    Bengt-Göran Fernström
  3      79    Krister Svanström
  4      84    Nils Ferm
  5      85    Brittis Malm
  6    102    Ulle Hed
  7    105    Nils Ferm
  8    117    Wanja Wicksell
  9    145    Jan Dahlin
10    155    Kenneth Berglund

Femton (15) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift och närvaro på årsmötet)

  1      --     Erland Andersson
  2      --     Hans-Erik Barner
  3      --     Jan Dahlin
  4      --     Gösta Ek
  5      --     Jan Falk
  6      --     Björn Holmgren
  7      --     Rune Lidsell
  8      --     Kurt Nyström
  9      --     Brittis Malm
10      --     Gunnar Svensson
11      --     Anders Thureson
12      --     Eva Wickman
13      --     Errol Wicksell
14      --     Wanja Wicksell
15      --     Rolf Österholm