Dragning av vinster i Gamla Helleners
Supporterfonds årsmöteslotteri 2012

Tre (3) högvinster á
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

Vinst 1. Fem (5) lotter
  1      31    Inga Retsloff
Vinst 2. Tre (3) lotter
  2      97    Rolf Thureson
Vinst 3. Två (2) lotter
  3      35    Björn Holmgren

Tio (10) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)


  1      42    Stig-Åke Wågstrand
  2      47    Rolf Österholm
  3      48    Ingrid Sjöstrand
  4      63    Arvo Pibor
  5      66    Anders Thureson
  6    107    Jan Dahlin
  7    117    Wanja Wicksell
  8    124    Rune Lidsell
  9    136    Nils Kling
10    217    Hans-Eric Barner

Tio (10) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel
 och närvaro på årsmötet)

  1      --     Erland Andersson
  2      --     Hans-Erik Barner
  3      --     Jan Dahlin
  4      --     Jan Falk
  5      --     Björn Holmgren
  6      --     Kurt Nyström
  7      --     Clas Ström
  8      --     Rolf Thureson
  9      --     Errol Wicksell
10      --     Wanja Wicksell