Dragning av vinster i Gamla Helleners
Supporterfonds årsmöteslotteri 2013

Tre (3) högvinster á
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)

Vinst 1. Fem (5) lotter
  1    160   Anders Thureson
Vinst 2. Tre (3) lotter
  2      11   Nils Kling
Vinst 3. Två (2) lotter
  3    102   Ulle Hed

Tio (10) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel)


  1      40    Hans-Eric Barner
  2      65    Jan-Erik Edlund
  3      66    Anders Thureson
  4      72    Gunnar Tennedal
  5      80    Bengt-Olov Hansson
  6    120    Hans-Eric Barner
  7    143    Björn Holmgren
  8    145    Jan Dahlin
  9    151    Jan Falk
10    173    Kenneth Berglund

Tio (10) vinster á en (1) lott/vinst
(Krav = betald årsavgift/betald extra andel
 och närvaro på årsmötet)

  1      --     Erland Andersson
  2      --     Kristina Dahlqvist
  3      --     Jan Falk
  4      --     Bengt-Göran Fernström
  5      --     Björn Holmgren
  6      --     Barbro Thörnelöf
  7      --     Anders Ulfhielm
  8      --     Eva Wickman-Ström
  9      --     Errol Wicksell
10      --     Bertil Wistam