Sim och Idrottsklubben Hellas, SUPPORTERFONDEN, denna sida senast uppdaterad den 27 februari 2013 11:47

Sim och Idrottsklubben Hellas
SUPPORTERFONDEN

 


Medlemskap Supporterfonden

Du stöder elitverksamheten inom SoIK Hellas idrottslubbar genom att
betala in 300:-/år på
Sällskapet Gamla Helleners PlusGiro 50 53 33-5
v.v. ange Supporterfonden

Nytt medlemskap, eller förändrade uppgifter i befintligt medlemskap, anmäles med fördel via sidan
Kontakta Supporterklubben
Vid registrering av nytt medlemskap anges: namn, adress, telefonnummer, födelsedag (åå-mm-dd),
e-postadress om sådan finns samt eventuell klubbtillhörighet.

Du behöver inte vara medlem i någon av SoIK Hellas Klubbar för att stödja Supporterfonden.
Till Supporterfonden kan Du som privatperson, organisation eller företag donera ekonomiska medel som oavkortat delas ut i form av
bidrag till klubbarnas ungdoms-, junior- och seniorverksamheter med inriktning på elitverksamhet.

Du blir genom medlemskap i "Supporterfonden"; även automatiskt medlem Gamla Hellener (GH) och därmed medlem i SoIK Hellas och får klubbtidningen Hellasbladet som utkommer med fyra nummer per år.
Är Du aktiv medlem i någon av idrottsklubbarna betalar Du klubbens årsavgift direkt till din klubb.

 

Hellasbladet
1/2013

En medlemsandel i Supporterfonden kostar 300:-/år. Du kan även lösa extra medlemsandelar till en kostnad av 125:-/andel.
Vill Du tex. ha totalt tre (3) andelar kostar detta 300:-+125:-+125:-=550:-/år. Du får naturligtvis ett extra medlemsnummer för varje extra medlemsandel vilket avsevärt ökar dina chanser att vinna på dragningarna i både månadslotteriet och årsmöteslotteriet.

Du deltar med dina medlemsandelar i två Medlemslotterier, ett månadslotteri där upp till två (2) medlemmar varje månad har chansen att vinna fyra (4) trisslotter vardera, ett årsmöteslotteri där fyra (4) medlemmar har möjlighet att vinna fem (5) penninglotter var och fyrtio (40) medlemmar har möjligheten att vinna en (1) penninglott var. Deltagande på årsmötet premieras vilket ökar vinstmöjligheterna.

Som medlem i Gamla Hellener (GH)/Supporterfonden får Du rabatt på olika aktiviteter på Hellasgården.

Sällskapet Gamla Helleners (GH:s) årsmöte med middag äger rum en gång per år. Förutom årsmötesförhandlingar och gemytlig samvaro deltar Du samtidigt med dina medlemsandelar i Supporterfondens Årsmöteslotteri där vi bland annat lottar ut penninglotter.

Till dig som är ständig medlem i SoIK Hellas
Som ständig medlem behöver Du inte betala någon årsavgift till din klubb utan är genom dina bedrifter som idrottsman, idrottskvinna eller
ledare befriad från medlemsavgiften. Stöd istället Supporterfonden med ett medlemskap som ett led i att ge dagens aktiva elitidrottare bättre
möjligheter till träning, läger, specialutrustning och tävling.

Copyright © 2003-2012 SoIK Hellas Supporterfonden webbmaster All rights reserved