Sim och Idrottsklubben Hellas, SUPPORTERFONDEN, denna sida senast uppdaterad den 05 december 2012 01:12

Sim och Idrottsklubben Hellas
SUPPORTERFONDEN

 Kontakta oss genom att fylla i och skicka nedanstående formulär

 Kontaktvägen gäller tills vidare för alla Supporterfondsfrågor inom verksamhetsområdet
Sällskapet Gamla Hellener (GH) - Hellas Kamratklubb.

Använd gärna formuläret för att anmäla nytt medlemskap eller delge oss dina förändrade uppgifter med att markera
ändring i medlemsregister (namn, adress, telefonnummer, födelsedag (ÅÅ-MM-DD), e-postadress och klubbtillhörighet).

Här kan Du också göra din beställning av böckerna:
Hellas, Boken om en idrottsklubb 1899-1979
(Jan Falk, Kjell Löfberg, Sverker Tirén)
Hellas, Idrottshistoria under ett sekel 1899-1999 
(Jan Falk, Kjell Löfberg, Sverker Tirén)
Vid beställning av båda böckerna, ange detta under "Ärende".

Vi tar gärna emot kommentarer och förslag till förbättringar och gärna lite uppmuntran. Tala om vad Du tycker om Supporterfonden,
vår hemsida, eller annat inom vår verksamhet som Du har förslag eller åsikter om.


Namn:

e-postadress:

Telefonnummer:

Välj alternativ:

Nytt medlemskap Ändring i medlemsregister
Beställning av: Hellas, Boken om en idrottsklubb 1899-1979
Beställning av: Hellas, Idrottshistoria under ett sekel 1899-1999
Uppmuntran Förslag Åsikter

Ärenderubrik:

Ärende:

Bråttom!

Kontakta mig så fort som möjligt angående detta ärende!

Copyright © 2003-2012 SoIK Hellas Supporterfonden webbmaster All rights reserved