Sim och Idrottsklubben Hellas, SUPPORTERFONDEN, denna sida senast uppdaterad den 22 februari 2013 13:09

Sim och Idrottsklubben Hellas
SUPPORTERFONDEN

 Månadslotteri 2013
Vinnande medlemmar i Supporterfondens månadslotteri.
Fyra (4) Trisslotter eller två (2) Dubbeltriss lotter sänds per post till medlem med vinnande medlemsnummer och/eller
vinnande nummer på extra medlemsandel.
Förutsättning för att vinst ska utdelas är att avgiften är erlagd innan datum för dragning vilken sker den första lördagen i varje månad.

Lycka till med Triss-skrapet!
Månadslotteriets vinster tidigare år
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012


Årsmöteslotteri 2013
Vid den årliga utlottningen av penninglotter till Supporterfondens medlemmar i samband med Gamla Helleners årsmöte har nedanstående medlemsnummer utfallit med vinst.
Vinnande deltagare på årsmötet har erhållit sina vinster,
övriga vinnare har fått sina vinster tillsända per post.

Förutsättning för deltagande i utlottningen är att årsavgiften till
Supporterfonden är erlagd innevarande kalenderår.
Deltagande på årsmötet premieras vilket ökar vinstmöjligheterna.Årsmöteslotteriets vinster tidigare år
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012

Copyright © 2003-2012 SoIK Hellas Supporterfonden webbmaster All rights reserved