Sim och Idrottsklubben Hellas, SUPPORTERFONDEN, denna sida senast uppdaterad den 05 december 2012 00:47

Sim och Idrottsklubben Hellas
SUPPORTERFONDEN

 


Historik

Supporterklubben bildades den 13 mars 1958 på initiativ av Herbert Lindell och Arne Jutner. Den första styrelsen hade följande sammansättning: Ordförande Erik (Sima) Lundkvist, Sekreterare Rolf W Jonsson, Kassör Affe Malm, Ledamöter Herbert Lindell och Arne Jutner.
Klubben var till en början en fristående sektion inom Sällskapet Gamla Hellener (GH) men kom sedermera fr.o.m. årsmötet 1962 att stå på egna ben. Klubbens nära samhörighet med GH har bestått genom åren. I GH:s matrikel från 1958 upptar medlemsförteckningen 72 namn,
GH:are som betalade en extra slant till Hellasidrotten.
Den 1 december 2010 ombildades SoIK Hellas från en flersektionsförening till en Alliansförening. Beslutet innebar att tidigare sektioner med idrottsverksamhet ombildades till fristående idrottsklubbar. Beslutet omfattades även av att Supporterklubben och Sällskapet Gamla Hellener skulle slås samman till en gemensam verksamhet benämnd Sällskapet Gamla Hellener (GH) - Hellas Kamratklubb. Supporterklubben har härmed efter 48 år som fristående sektion återbördats till Gamla Hellener med fortsatt samma inriktning som tidigare, elitinriktat stöd, och fortsatt under benämningen Supporterfonden.

Verksamhet

Supporterfonden arbetar i första hand för att ekonomiskt stödja Hellas idrottsklubbars senior-, junior och ungdomsidrott på elitnivå.
Detta gör vi genom att
1) Samla in ekonomiska medel som oavkortat delas ut i form av bidrag till idrottsklubbarnas elitverksamheter
Under den senaste 10-årsperioden har f.d. Supporterklubben delat ut cirka 300.000:- till idrottsklubbarnas elitverksamheter
2) Aktivt bidra med föreningsarrangemang över klubbgränserna.
Supporfonden vill bidra till en stark sammanhållning inom alliansföreningen.

Ansökan om bidrag

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Supporterfonden kan endast göras av Klubbstyrelse - inte av enskild medlem.
I ansökan skall man beskriva dels vad bidraget skall användas till, exempelvis vilken medlem eller grupp av medlemmar
som bidraget riktar sig till och varför man vill att den/de skall få bidraget, dels den ekonomiska storleken för just den
elitsatsning som bidraget är tänkt för samt storleken på sökt bidrag.
Ansökan bör finnas Gamla Hellener/Supporterfonden tillhanda senast den 1 april för berörd säsong.
Ansökan sänds till Supporterfonden per e-post till ansökan.

Klubbarnas verksamhet

Vi uppmanar medlemmarna att gå och titta på Hellas idrottsmän och idrottskvinnor då de tävlar i större sammanhang som tex.
seriespelet i Bowling, Handboll, Tennis, Simtävlingar eller allsvenskan i Vattenpolo, Friidrott på DN-Galan, Orienteringens 10-Mila
eller 25-Mannastafetten, eller varför inte besöka någon av klubbarnas tränings och tävlingsarenor.
Information om aktuell verksamhet återfinns på klubbarnas egna hemsidor.

Hellas Bowlingklubb

Bowl-o-rama (Mälarhallen)

Hellas Friidrottsklubb

Sätra Friidrottshall/Sätra IP/Björknäs IP/Hellasgården

Hellas Handbollsklubb

Eriksdalshallen

Hellas Orienteringsklubb

Granby Lissma (sommartid)/Hellasgården (vintertid)

Hellas Simklubb

Eriksdalsbadet/Gubbängsbadet/Västertorpsbadet

Hellas Tennisklubb

Hellasgården (sommartid)/Eriksdalstälten (vintertid)


Copyright © 2003-2012 SoIK Hellas Supporterfonden webbmaster All rights reserved