Sim och Idrottsklubben Hellas, SUPPORTERFONDEN, denna sida senast uppdaterad den 09 december 2012 17:14

Sim och Idrottsklubben Hellas
SUPPORTERFONDEN

 


Årets Hellen 2012

Tanja Ryabkina
Hellas Orienteringsklubb
Foto Classe Ström

(The text will follow in English)

Tanja Ryabkina har under ett decennium representerat Hellas och tillfört klubbnamnet en ovärderlig klang av framgång på högsta internationella nivå. Hennes trofasthet gentemot vår förening är i sig anmärkningsvärd, med tanke på hur även orienteringsidrotten internationaliserats och numera präglas av täta klubbyten på den nivå Tanja konstant befunnit sig.

Hennes positiva närvaro är en stor inspirationskälla för alla klubbmedlemmar, och på våra helt skilda prestationsnivåer - vilket inte bara har med hennes sportsliga framgångar att göra. Vi har under hennes många, och ofta långa, vistelser i Sverige lärt känna henne som en sällsynt ödmjuk och för gruppen ansvarstagande personlighet. Hennes betydelse kan inte överskattas.

 

Tanja Ryabkinas meritlista på skilda distanser är lång – och hon har under året även visat sig behärska de mycket speciella krav som ställs vid den publika sprintdistansen.

 

För år 2012 kan nämnas, utöver tre fjärdeplatser vid EM/VM):

 

– Seger i Silva League, där världseliten möttes i en serie tävlingar

Europamästerskapen: Individuellt brons på medeldistans, individuellt silver på långdistans,
   och guld i stafett efter en enastående slutsträcka

– Världsmästerskapen: Individuellt brons på medeldistans

– Seger i O-Ringen, i konkurrens med världens främsta orienterare

Världscupen 3:a.
 

Dessa framgångar innebar också stor uppmärksamhet kring Hellas; i hög grad direktsändes tävlingarna i SVT och via nätet.

/Gunnar Nyberg, Sverker Tirén Hellas Orienteringsklubb/

Tanja Ryabkina has represented our club for a decade and by doing so, through her successful results on highest international level, she has put remarkable attention to Hellas Orienteering. Her loyalty to our club is also remarkable, bearing in mind that orienteering has become a world-wide sport and that many orienteering stars today often change clubs, in home countries as well as abroad.

 

Tanja’s presence in Hellas is a great source of inspiration to all club members, not only because of her success in sport. During her many and often long stays in Sweden, we have got to know Tanja as a humble personality connected with her feeling for taking responsibility for the group. Her importance can not be overestimated!

 

Tanja’s list of merits in different distances is very long. This year, she has also been very successful in Sprint, a public distance with very special claims. For 2012 we can note - in addition to three fourth places at European and World Championships:

 

- Victory in The Silva League where the world elite met in a series of competitions

- European Championships: individual bronze on middle distance, individual silver on long
  distance, and gold in the relay-race after a remarkable finish

- World Championships: individual bronze on middle distance

- Victory in the "O-Ringen" - in competition with the world’s best

- The World Cup: 3rd place.

 

Tanja Ryabkina, through all these achievements, has been payed a great deal of attention by media all over Sweden and in the television, and consequently, this has brought much positive attention to Hellas.

/Gunnar Nyberg, Sverker Tirén Hellas Orientering/

 

Copyright © 2003-2010 SoIK Hellas Supporterklubben webbmaster All rights reserved