Sim och Idrottsklubben Hellas, SUPPORTERFONDEN, denna sida senast uppdaterad den 04 mars 2013 23:25

Sim och Idrottsklubben Hellas
SUPPORTERFONDEN

 Tidigare notiser 2010

Tidigare notiser 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 [2010] 2011 2012 2013

Nederst på sidan

2010-12-20
God Jul och Gott Nytt År

F.d. Supporterklubbens styrelse vill tacka alla supportermedlemmar för allt stöd till klubbens idrottsliga verksamhet under 2010
med att önska en
God Jul och ett Gott Nytt År och med förhoppning om ett ännu framgångsrikare idrottsår 2011.

Samtidigt önskas alla Supportermedlemmar välkomna till
Sällskapet Gamla Hellener - Hellas Kamratklubb
kommande verksamhetsår. Tidigare information om Supporterklubbens upphörande och verksamhetssammanslagningen med Gamla Hellener  finns att läsa här under under Tidigare notiser.

2010-12-05
Se Hellas Handbollsklubb

Varför inte avrunda idrottsåret med lite inomhussport? Två chanser kvar i år att se Hellas Handboll spela hemmamatcher. Söndagen den 12 december med matchstart 10.45 och söndagen den 19 december med matchstart 14.00. Båda matcherna spelas i Eriksdalshallen.
Gratis inträde!

2010-12-04
Vinster i månadslotteriet i December

Vinnare i månadslotteriets dragning den 4 december finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 1 januari 2011.

2010-11-30
Hellas Supporterklubb upphör i dag den 30 november.

I morgon onsdagen den 1 december återfinns supporterverksamheten inom samma verksamhet som
Sällskapet Gamla Hellener (GH) - Hellas Kamratklubb.
I tidigare notiser finns det utförligare beskrivet hur beslutet om genomförandet och förutsättningarna för sammanslagningen av de båda verksamheterna har sett ut och genomförts så här långt. Nu återstår utförandet av integreringen av supporterverksamheten till befintlig verksamhet inom GH. Som tidigare framförts kommer denna sammanslagning inte att innebära någon egentlig förändring för Supporterklubbens medlemmar.
Förändringen kommer för Supportermedlemmar närmast att märkas med att:
- medlemsutskick kommer fortsättningsvis bestå av GH:aren med Supporterbulletinen. Nr 1/2011 kommer innehålla inbetalningskort för supporteravgifter för det kommande verksamhetsåret vilket innebär att vi inte skickar ut detta under december som varit brukligt.
- årsmöten kommer fortsättningsvis vara gemensamma för GH- och Supportermedlemmar där årsmötes- och ringlotteriet kommer att finnas kvar som tidigare. Kallelse till årsmötet den 24 februari 2011 finns infört i kommande Hellasblad 4/2010 och kommer med nästa GH:are
- småningom kommer GH:s och Supporterklubbens hemsidor att slås samman. Detta kommer troligt ta lite tid så Supporterklubbens nuvarande hemsida kommer leva kvar ett bra tag till.
Eventuella frågor angående ovanstående kan ställas till någon i Supporterklubbens före detta Styrelse eller
via Kontakta Supporterklubben.

2010-11-06
Vinster i månadslotteriet i November

Vinnare i månadslotteriets dragning den 6 november finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 4 december.

2010-10-28
Supporterklubben återbördad till Gamla Hellener (GH)

Ännu ett historiskt datum i Supporterklubbens och Hellas historia. Vid extra medlemsmöte på Hellasgården den 28 oktober beslutades enhälligt att Supporterklubben upplöses i sin nuvarande form den 30 november 2010.
Samtidigt återbördas klubben med hela sin nuvarande verksamhet att fortsättningsvis ingå inom ramen för Gamla Helleners (GH:s) verksamhet.
Vid GH:s samtidiga allmänna medlemsmöte beslutades enhälligt - att namnändra till
Sällskapet Gamla Hellener (GH) - Hellas Kamratklubb
- att godkänna nya stadgar anpassade till omorganisationen
- att söka medlemskap i SoIK Hellas Alliansförening.

Ovanstående förändringar är helt i linje med Framtidsgruppens och SoIK Hellas Överstyrelses förslag till omorganisation av SoIK Hellas. Ett andra och slutgiltigt beslut för genomförande av omorganisationen togs på SoIK Hellas årsmöte den 25 mars 2010.

 Hur berörs Supporterklubbens medlemmar?
Supportermedlems tillhörighet inom SoIK Hellas kommer fortsättningsvis att vara Sällskapet Gamla Hellener (GH) alternativt samtidigt medlemskap i någon av de andra nybildade idrottsutövande klubbarna. Fördelarna med sammanslagningen av verksamheterna är i första hand de synergier som kan tillvaratas. Gemensam styrelse och ekonomihantering, gemensamt årsmöte och medlemsregister, gemensamma informationskanaler (utskick, hemsida) och gemensamma medlemsaktiviteter m.m.
Supporterklubbens upplösta styrelse är från och med den 15 november adjungerad i  GH:s styrelse fram till och med GH:s årsmöte i februari 2011. Under denna tidsperiod kommer Supporterklubbens upplösta styrelse dels avsluta verksamhetsåret 2010, dels detaljplanera den nya Supporterverksamheten inom ramen för GH:s verksamhet. Information om den nya verksamheten kommer finnas tillgänglig i samband med GH:s årsmöte 2011.

Det som närmast kommer märkas i supporterverksamheten är att tidigare ordinarie medlemsutskick i december med inbjudan till
årsmöte och inbetalningskort för medlemsavgiften för 2011 kommer inte att skickas ut.
 Motsvarande utskick kommer i stället att skickas ut i januari/februari  och då som kallelse till GH:s årsmöte som genomförs
den 24 februari på Hellasgården.

Eventuella frågor angående ovanstående kan ställas till någon i Supporterklubbens Styrelse eller via Kontakta Supporterklubben.

2010-11-08
GH inbjuder till ett besök på Leksaksmuseet med guidning
Tid: fredagen den 19 november kl. 14.00. (samling utanför museet 13:45). Leksaksmuseet ligger på Tegelviksgatan 22 på Södermalm i Stockholm och i anslutning till Spårvägsmuseet. Enklast kommer du hit med buss. Efter guidningen fikar vi i caféet i anslutning till museet.
GH bjuder på inträde och guidning, du står själv för fikat efteråt. Museerna har öppet till kl. 17.00 så det finns möjlighet att på egen hand, efter fikat, titta både på Leksaksmuseets samlingar och på spårvägsmuseet. Förhandsanmälan till Kjell Gustafsson, tel. 0708-278 590,
kjell.gustafsson@logica.com eller till Jan Falk, tel. 0706-201 252, jan.falk@dn.se

Mer om museet hittar Du på http://www.leksaksmuseet.se
Stadsteatern har premiär på Trettondagsafton fredagen den 3 december.
Det kan låta som en paradox, men så är det faktiskt. Offentliga genrep brukar man ha tidigare under samma vecka, 30/11 – 2/12, och vi ska
försöka få fribiljetter till dem. Exakta dagar eller tider är inte klara än. Är Du intresserad, hör av dig till Kjell Gustafsson, tel. 0708-278 590,
kjell.gustafsson@logica.com eller till Jan Falk, tel. 0706-201 252, jan.falk@dn.se. Viola klarar sig undan skeppsbrottet men tappar bort sin tvillingbror Sebastian i vågorna. Vad ska hon nu hitta på i det främmande land där havet spolat upp henne? Hon klär ut sig till man! Så är den igång – Shakespeares underbara förvecklingskomedi, där passion och förälskelse blir kompassen sen förnuftet slängts över bord.
Så står det i texten om pjäsen på Stadsteaterns hemsida http://www.stadsteatern.stockholm.se/pjaser/trettondagsafton.asp
I rollerna ser vi, bl.a., är Peter Haber, Lena T Hansson och Pia Johansson.


2010-10-18
Påminnelse om Extra medlemsmöten för GH och Supporterklubben
Tio dagar kvar till det Extra medlemsmötet i Supporterklubben. Läs mer under notis 2010-09-15 här nedanför.
 Hellasgården torsdagen den 28 oktober med mötesstart 18.30.

2010-10-02
Vinster i månadslotteriet i Oktober

Vinnare i månadslotteriets dragning den 2 oktober finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 6 november.

2010-09-15
Extra medlemsmöten för GH och Supporterklubben förbereder starten av Hellas kamratklubb

På Hellas årsmöte i mars beslöts att klubben under 2010 skall ombildas till en alliansförening med sju medlemmar, nämligen de hittillsvarande sex sektionerna i form av självständiga föreningar samt en kamratklubb, också självständig förening. I Framtidsgruppens förarbete för beslutet föreslogs att kamratklubben skall utgöras av GH.
GH bildades 1922 för att före detta aktiva skulle kunna fortsätta att träffas samt att i mån av förmåga stödja Hellas. Supporterklubben
tillkom 1958 på initiativ av GH-medlemmar för att rent ekonomiskt kunna sponsra handboll och annan elitsatsning i Hellas. Sedan dess har även GH vid sidan om sina trivselfrämjande aktiviteter sponsrat idrotten, främst på ungdomssidan. Det har skett genom stiftelsen Farbrors minne, samt genom ett antal stipendiefonder.
Supporterklubbens styrelse föreslår nu att Supporterklubbens verksamhet läggs in i GH och att Supporterklubben därmed kan upphöra. Både verksamheten i Supporterklubben och i GH är viktiga och till nytta och glädje för många. En sammanläggning kan skapa bättre förutsättningar för fortsatt utveckling.
Gamla Hellener har för avsikt att söka inträde i Hellas alliansförening som dess kamratklubb, men kommer givetvis fortfarande att kvarstå som en egen självständig juridisk person.
Därför kallar Supporterklubben och GH till extra medlemsmöten på Hellasgården torsdagen den 28 oktober
för att rent formellt förbereda sammanläggningen. För enkelhetens skull äger de två mötena rum samma dag, med en halvtimmes mellanrum. Först gäller det Supporterklubbens extra medlemsmöte med början klockan 18.30 och därefter följer GH med sitt allmänna sammanträde klockan 19.00. Kom gärna en kvart innan det första mötet så blir det lättare att sätta sig in i vad frågan gäller. För ytterligare information hänvisas till respektive organisations styrelse.
Dagordning finns tillgänglig och det serveras också kaffe och bullar.
Välkommen!
Styrelserna för Supporterklubben och Sällskapet Gamla Hellener.
För Supporterklubbens medlemmar har kallelse och dagordning skickats ut brevledes.
Kallelse finns att läsa här, dagordning finns att läsa här

2010-09-09
Vinster i månadslotteriet i September

Tyvärr fanns inga vinnare i månadslotteriets dragning den 4 september. Årsavgiften måste vara betald för deltagande i lotteriet.
Se sidan Medlemslotterier.
Nästa dragning sker lördagen den 2 oktober.

2010-08-07
Vinster i månadslotteriet i Augusti

Vinnare i månadslotteriets dragning den 7 augusti finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 4 september.

2010-07-03
Vinster i månadslotteriet i Juli

Vinnare i månadslotteriets dragning den 3 juli finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 7 augusti.

2010-06-16
Allmänt möte

Boka redan nu torsdagen den 28 oktober för ett Allmänt möte i Supporterklubben.
Kallelse kommer skickas till alla medlemmar senast en månad innan mötesdagen.

2010-06-15
Hellasbladet 2000-2009

Nu finns alla förstasidor av Hellasbladet från åren 2000-2009 att beskåda på sidan
HELLASBLADET


2010-06-05
Vinster i månadslotteriet i Juni

Vinnare i månadslotteriets dragning den 5 juni finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 3 juli.

2010-05-08
Aktivitetsinbjudan från Gamla Hellener (GH)

Inbjudan till GH-Golfen onsdagen den 19 maj klockan 13.00 (ca) på Viksbergs Golfklubb inklusive enklare osubventionerad måltid
och inbjudan till GH-Boulen torsdagen den 3 juni (eftermiddagen) på Hellasgården inklusive traditionell torsdagsmåltid.
Anmälan till Golfen senast onsdagen den 12 maj och till Boulen senast torsdagen den 27 maj görs till
Kjell Gustafsson, 070-827 85 90, kjell.gustafsson@logica.com
eller till Janne Falk, 070-620 12 52, jan.falk@dn.se

2010-05-01
Vinster i månadslotteriet i Maj

Tyvärr fanns inga vinnare i månadslotteriets dragning den 1 maj. Årsavgiften måste vara betald för deltagande i lotteriet.
Se sidan Medlemslotterier. Nästa dragning sker lördagen den 5 juni.

2010-04-03
Vinster i månadslotteriet i April

Vinnare i månadslotteriets dragning den 3 april finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 1 maj.

2010-03-07
Vinster i månadslotteriet i Mars

Vinnare i månadslotteriets dragning den 6 mars finns nu på sidan Medlemslotterier
Nästa dragning sker lördagen den 3 april.

2010-03-04
SoIK Hellas Årsmöte 2010

SoIK Hellas överstyrelse kallar klubbens samtliga medlemmar till årsmöte torsdagen den 25 mars kl. 19.00 på Hellasgården.
Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar kommer frågan om en alliansbildning inom klubben att tas upp till omröstning. Detta beslut är det andra och slutgiltiga beslutet av två på varandra följande årsmöten.
Det första beslutet fattades på årsmötet i mars 2009.

2010-02-28
Karl-Erik Embrén har gått ur tiden.

Karl-Erik blev medlem i Hellas 1936, friidrottare med löpning som bästa gren, ungdomsledare 1948-1960, ständig ledamot 1958. Välkänd under pseudonymen Kalle Banan. Han har även suttit i andra styrelser bl.a. flertalet år i Supporterklubben fram tom 2008. I det civila verksam inom hemkommunen Nacka. Tillsammans med hustrun Solveig flitig deltagare på Gamla Helleners evenemang. Karl-Erik blev 89 år.
Ytterligare information kan ges av Kjell Gustafsson, 0171-54725 eller Jan Falk, 08-7382118.

2010-02-10
Gamla Helleners (GH:s) Årsmöte

För Er som även har intresse i deltagande på Gamla Helleners Årsmöte så går det av stapeln torsdagen den 25 februari klockan 17.00. Plats är Svartbrödraklostrets Härbärge i Gamla Stan. Anmälan görs till Kjell Gustafsson 070-827 85 90 eller
Jan Falk 070-620 12 52 senast torsdag 18 februari.

2010-02-06
Vinster i månadslotteriet i Februari

Vinnare i månadslotteriets dragning den 6 februari finns nu på sidan Medlemslotterier. Nästa dragning sker lördagen den 6 mars.

2010-02-04
Supporterklubbens årsmöte 2010
Nu finns information från årsmötet med årets slogan, årsmöteslotteriet, årets styrelse, årsberättelse och statistik 2009 upplagt.
Kjell Löfberg, Rolf Thureson Errol och Wanja Wicksell Rune Lidsell, Gösta Ek, Brittis Malm
 
Jan Falk, Hans-Eric Barner,
Rolf Thureson
Gunnar Svensson, Erland Andersson,
Björn Holmgren, Kurre Nyström
 

2010-01-20
Påminnelse Supporterklubbens årsmöte
Torsdagen den 4 februari 2010. Kallelse till årsmötet finns att hämta här (doc.).
Anmälan senast söndagen den 24 januari.

2010-01-12
Uppdatering av hemsidan

En ansiktslyftning har nu gjorts av hemsidan. Samtidigt är den anpassad för att bättre passa med browsern "Firefox" än vad som
varit fallet tidigare. Sidan syns fortfarande bäst i Windowsbaserade browsern "Explorer".
En ny sida, "Hellasbladet". har kommit till. Så här långt mest på test. Återstår att se om det blir någon fortsättning på detta projekt.

2010-01-02
Vinster i månadslotteriet i Januari

Vinnare i månadslotteriets dragning den 2 januari finns nu på sidan Medlemslotterier. Nästa dragning sker lördagen den 6 februari.


Överst på sidan

Copyright © 2003-2013 SoIK Hellas Supporterfonden webbmaster All rights reserved