SoIK Hellas Supporterfinden
Tidigare slogans skaldade på GH:s (Supporterklubbens) årsmöten

År

Slogan

Skald

2012

"2012 ska det bli fart i alla klubbar
 oavsett om man spelar, simmar eller lubbar"

Björn Holmgren

2011

"Kom nu Hellas gummor, gubbar. Satsa högt på Hellas klubbar!"

Rolf Österholm

2010

"Nu ska vi satsa på dem vi gillar, Hellas tjejer och Hellas killar"

Rolf Österholm

2009

"Satsa extra 2009, Då blir Hellas 110!"

Jan Falk

2008

"Klubben med fart, Hellas så klart"

Arne Liljeberg

2007

"Rahu - rahu - rahu! Hellas i topp 2007"

Jan Falk

2006

"Din insats ger starten, Hellas får upp farten"

Rolf Österholm

2005

"Konkurrenterna kan hälsa hem, Hellas ska bli bäst 2005"

Jan Falk

2004

"Supportrar så klart - på Hellas sätter fart"

Ingrid Sjöstrand

2003

"2003 - Kom och va´ me´"

Ingrid Sjöstrand

2002

"2002 - Framåt skall det gå"

Bo Nilsson

2001

"2001 - Skall allting gå rätt"

Karin Liljeberg

2000

"Klubben med fart - Hellas så klart"

Karin Liljeberg

1999

"Unga och gamla, Hellas vill samla"

?

1998

"Hellas i nutiden, för framtiden"

Ingrid Sjöstrand